Koupit vstupenku
Sobota 11:00
Fashion

Zaklady Wagashi

Autor: Wagashi Academy Bohemia

Prednaska bude o:

  • historii japonskych sladkosti
  • deleni japonskych sladkosti podle ruznych kriterii
  • zakladni suroviny na pripravu wagashi a napoveda, kde se daji poridit
  • teoreticky popis vyroby fazolove pasty anko [ zaklad wagashi]
  • nastroje na pripravu a dekoraci wagashi
  • kratky uvod do kurzu pripravy wagashi.