Koupit vstupenku
Neděle 12:15
Playground

Zatýkací techniky samurajů

Autor: Gorin

POLICIE OBDOBÍ EDO - STABILITA A KONTROLA Předmoderní období Edo (1603 - 1868) bylo charakterizované dvěma výraznými trendy, a to ukončení staletí chronických občanských válek a urbanizaci obyvatelstva. Systém bakuhan seido spočíval z uskupení vlastních držav vládnoucích šógunů z rodu Tokugawa a samostatných knížectví (han), jejichž počet varioval kolem dvou set padesáti. Snaha o stabilitu a kontrolu systému vedla k vytvoření mechanismů, kterými byl zajištěn ve světové historii bezprecedentní téměř tři sta let trvající mír. Potenciální odbojnost knížat daimjó byla kontrolována jednak přerozdělením lén, kdy potenciální soupeři Tokugawů (Tozama) byli umístěni co nejdále od jejich držav, ke kterým by se museli probojovat přes loayální vazaly a spojence, knížata a jejich rodinní příslušníci navíc museli pobývat v rámci povinnosti sankin kótai jako rukojmí část roku v sídelním městu Edu, kde byli pod kontrolou a odčerpávalo to vydatně z jejich příjmů. Navíc jednotlivá knížectví kontrolovali šógunátní dohližitelé ó mecuke. Kontrola společnosti byla efektivní díky institutu vzájemného ručení pěti rodin(goningumi), kdy při provinění či zásluze jednoho člena byla trestána či odměněna celá skupina. Díky tomu vznikl silný společenský cit pro sebekontrolu a bylo možno dohlížet na pořádek s relativně menším počtem policistů. Struktura policie ve hlavním městě Edu s počtem obyvatel kolem jednoho miliónu duší byla vzorem pro obdobné instituce v jednotlivých knížectvích. Všechny zde uvedené složky nosily jako odznak svého úřadu a současně i zatýkací prostředek(torimono dógu) ocelový obušek s bočním hákem na zachytávání mečů džutte. Účelem bylo zatčení (mešitori)delikventa bez krveprolití, kromě džutte se používalo především množství dřevcových zbraní (sodegarami, tsukubó, sasumata etc..) Po zatčení byl delikvent spoután šňůrou torinawa.

Mači budjó町奉行 - vysoký šógunátní úředník se zodpovědností na soudnictví, policejní a požárnickou službu a výběr daní. V Edu působili dva mači bugjó.

Joriki与力 - vyšší policejní důstojník samurajského ranku, působící jako nižší soudce. V Edu působilo 25 joriki. Vzhledem k tomu, že joriki musel z postu svého úřadu participovat na popravách, měl zapovězeno z důvodo rituálního znečištění navštěvovat Edský hrad a neměl vyhlídky na další kariérní růst.

Dóšin同心-policejní strážník s právem nosit jeden meč. V Edu často žili ve čtvrti Haččóbori(Haččóbori sennin dóšin). Samurajský statut se na něj vytahoval toliko v případě, že byl ve službě.

okappiki, geppiki, komono岡引、下引、小物 osoby nesamurajského půvadu, najímané jako členové patrol či informátoři.Někdy se jednalo o bývalé delikventy.