Koupit vstupenku
Sobota 11:00
Matsuri

Kyudo

Autor: Takinobori-kai

"Kyudo - Japonská lukostřelba v Praze
Moderní kyudo, jak ho cvičíme my, vzniklo v Japonsku až po druhé světové válce na základě několika starých lukostřeleckých škol, extrakcí jejich nejefektivnějších postupů. Typicky pro Japonsko tak vznikla forma lukostřelby, kterou je možné považovat za jakousi bonsaj střelby z luku, protože vše zbytné z ní bylo odebráno a zůstalo pouze to, co dělá lukostřelbu tím čím je. Základních osm pohybů při napínání luku a etické principy chování, zdůrazňující pokoru a toleranci.

Kořeny japonské lukostřelby leží v Japonsku a v Číně, přesto je zajímavá a obohacující pro kohokoliv. Poskytuje relaxaci, podnět k přemýlení o sobě samém i cvičení strečingového typu. Základní cvičení sestává z jedné jediné katy (šahó-hassetsu), jejímž neustálým opakováním a zautomatizováním je možné dosáhnout i stavů mysli připomínajícím meditaci. Posílí během dnešního sedavého života opomíjené zádové svalstvo a zprostředkuje uvědomění správného držení těla, které je možné aplikovat i mimo trénink. Poskytuje prostor k soustředěnému vnímání cíle a vlastní mysli. Na opačném konci tělocvičny proti střelci nestojí nikdo s nataženým lukem, je tam jen papírové kolečko. Žádné nebezpečí proto nehrozí a střelec musí sám v sobě najít dostatek síly pro boj „se sebou samým.“ Musí být natolik disciplinovaný, aby do každého výstřelu vložil všechnu svou energii i um a nesnažil se nic ošidit. Protože jediný, koho může ošidit je on sám. Kyudo je o uvědomění si vlastních slabin a soustředěném boji s nimi.

Japonská lukostřelba je vhodná pro všechny věkové kategorie, muže i ženy, sportovně založené i ostatní, podle našich zkušeností oslovuje hloubavější zájemce středního věku, kteří se rádi noří do vlastního světa a nevyžadují již akční a adrenalinovou sportovní zábavu. Kouzlo japonské lukostřelby je v hledání rovnováhy mezi stavem vlastní mysli, zkušenostmi a ideálním výstřelem. Snaha o její dosažení provází správného lukostřelce na jeho cestě po celý život a je vždy zdrojem podnětů ke zlepšování sebe sama. Kyudo dokáže v člověku posílit vnitřní disciplínu, sebezapření i pokoru. Obsahuje mnoho moudra i pro běžný život.

„Správně vystřelený šíp vždy zasáhne cíl. Ne každý šíp, který zasáhl cíl byl ale správně vystřelen.“