Koupit vstupenku
Sobota 16:00
Matsuri

Honekawa "Mnich, kostra a její obal "

Autor: Divadlo Kjógen

Starý mnich odchází do ústraní a klášter předává svému žáku. Žák se horlivě snaží svůj nový úřad zvládat, avšak hned při první příležitosti půjčí poutníkovi klášterní deštník. Starým mnichem je pokárán, neboť deštník je jediným majetkem, který může mnich vlastnit, a proto jej půjčovat nesmí. Starý mnich poradí žákovi výmluvu pro příště a druhá návštěva na sebe nedá dlouho čekat. Leč poutník nepřijde pro deštník, nýbrž prosí o koně. Žák neváhá a výmluvu svého učitele aplikuje na přání druhého pocestného, který je poněkud překvapen, že „koně právě vynesli na dvůr, aby proschnul…“. S třetí návštěvou se nedorozumění stupňuje za únosnou mez a tak v zájmu dobrého jména kláštera se představený již neudrží a na žáka se vrhne. Hra končí typickou fraškovitou bitkou – stylizovaným zápasem sumó a groteskním úprkem z jeviště.