Koupit vstupenku
Pátek 10:00
Hlavní sál

Tradiční malba v Číně a Japonsku

Autor: Daniela Renčová

Přednáška je o asijském umění žít v přítomném okamžiku a asijské malbě, která je považována za meditativní techniku zenových filosofů.

Tušová asijská malba se snaží vystihnout podstatné rysy zobrazovaného předmětu a počítá s tím, že divák použije svoji představivost. Je kladen důraz na jednoduchost a harmonii s přírodou. Podstatu jednotlivých objektů zachycuje střídmými a rychlými tahy štětcem. To z ní dělá překvapivě moderní techniku, která je příbuzná grafice. Malíř se však také snaží do obrazu předat svoji energii a vystihnout duši zobrazovaného.