Koupit vstupenku  
.!.. Everything ends ..!.
Days
::
3. - 6. 8. 2023 :: Praha, Modrá škola

Pravidla

Advík je akce organizována týmem dobrovolníku bez nároku na odměnu. To znamená, že zaplacením vstupného neplatíte nás, abychom vás 4 dny bavili, ale platíte část nákladů - jako je nájem prostor, energie, technika, logistika, provozní náklady apod. Podobně jako návštěvníci do toho vloží část financí, organizační tým do toho vloží měsíce úsilí a snad z toho vznikne dobrá akce. Prosím mějte však na paměti, že neplatíte nikoho z nás. Organizační tým je banda nadšenců, nikoliv profesionální organizátoři a občas se nám něco nepovede. Pokud to neumíte tolerovat, na akci typu Advík nepatříte.

Pravidla akce

 1. Je zakázáno přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje, toxické a návykové látky v areálu akce. Organizátor akce nenese odpovědnost za žádné škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto pravidla.
 2. Kouření je v areálu akce zakázáno.
 3. Je zakázáno znečišťovat areál akce, tak jako vylepovat plakáty nebo reklamu. Jakékoliv poškození musí být bez prodlení nahlášeno organizátorům.
 4. Použití spotřebičů nad 100W (toustovač, rychlovarná konvice, PC apod.) musí povolit organizátor akce.
 5. Návštěvníci jsou povinni nosit vstupenku v podobě pásky po celou dobu akce. Pokud dojde k jejímu stržení, vstupenka se stává neplatnou. Za strženou vstupenku nebude vydána náhradní.
 6. Zodpovědnost za osoby mladší 15 let přebírá doprovázející dospělá osoba starší 18 let. Advík ani žádný z jeho pořadatelů nenesou zodpovědnost za návštěvníky pod 15 let vyskytující se v prostorách akce.
 7. Jakékoliv zbraně jsou na akci zakázány, makety ke cosplayům musí být nahlášeny a schváleny na infostánku.
 8. Ve všech sporech má rozhodující slovo organizátor akce, účastníci jsou povinni řídit se jeho pokyny.
 9. Vstupem na akci souhlasíte s pořizováním svých fotografií a videozáznamů, tyto fotografie mohou být dále použity k propagaci Advíku.
 10. Na akci je zakázáno vodit zvířata.
 11. Páska je majetkem organizátora až do skončení akce.
 12. Organizátor má právo vyloučit návštěvníka z akci při porušení těchto pravidel, nebo při nevhodném chování. Toto rozhodnutí je finální.
 13. Účastníci jsou povinni řídit se zákony ČR.

Obchodní podmínky pro akci Advík

1. Úvod

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup online vstupenek na akci Advík, letní festival zaměřený na japonskou popkulturu konaný v Praze.

2. Prodej vstupenek

Prodej vstupenek je finální a nelze jej refundovat. Vstupenky jsou prodávány výhradně online.

3. Výměna online vstupenek za pásek na ruku

Online vstupenku lze při vstupu na akci vyměnit za pásek na ruku, který opravňuje ke vstupu na akci

4. Přenositelnost online vstupenek

Online vstupenka je přenositelná a lze ji prodat další osobě.

5. Právo organizátora nevyměnit online vstupenku za pásek

Organizátor má právo nevyměnit online vstupenku za pásek na ruku a v tom případě vrátí peníze kupujícímu.

6. Nepřenositelnost pásku na ruku a ztráta platnosti

Pásek na ruku je nepřenositelný. V případě ztráty pásku se stává neplatným a nebude nahrazen.

7. Porušení pravidel akce

V případě porušení pravidel akce má organizátor právo vyloučit osobu z akce bez nároku na náhradu.

8. Platnost českých zákonů

Advík se koná v Praze a řídí se podle českých zákonů.