Koupit vstupenku  
Pátek 12:30
Hlavní sál

Prijatie renesancie AI: Vytváranie robustnej, odolnej a superinteligentnej budúcnosti

Autor: Marek Rosa

Rýchly nástup AI vyvolal v mnohých fascináciu, no rovnako aj strach a to najmä v umeleckej komunite. Cieľom prednášky je poukázať na fakt, že AI by sme nemali vnímať ako hrozbu pre ľudskú kreativitu, ale skôr ako transformačný nástroj ponúkajúci množstvo príležitostí.

V úvode našej diskusie sa venujeme predstaveniu súčasného stavu AI so zameraním na veľké jazykové modely (LLM), ako je GPT-4. Následne budeme diskutovať o tom, ako sa tieto modely vyvíjajú na agentov LLM s dlhodobou pamäťou, schopných nielen porozumieť jazyku, ale aj učiť sa z minulých interakcií a aplikovať tieto znalosti na budúce úlohy. To bude zahŕňať preskúmanie našej najnovšej AI hry (AI Game), v ktorej nájdeme tzv. nehráčske postavy (NPC) riadené LLM ako ukážkový prípad potenciálu AI v oblasti obohatenia interaktívnych zážitkov.

Uznaním nepopierateľného pokroku AI sa snažíme argumentovať v prospech prijatia AI ako jeho odmietania. Budeme predpovedať trajektóriu vývoja AI na nasledujúcich 5-10 rokov a dokonca na 50 rokov do budúcnosti. Načrtnutá vízia je víziou symbiózy, kde ľudské bytosti a AI spoločne koexistujú a spoluvytvárajú svet v obojprospešnom a obohacujúcom partnerstve.

Druhá časť našej diskusie predstavuje koncept efektívneho urýchlenia (akceleracionizmu): výzvu na urýchlenie vývoja technológií, aby sa naša civilizácia stala robusnejšou a odolnejšou voči novým výzvam a neistotám. Tvrdíme, že cesta k odolnosti nespočíva v ústupe od AI, ale vo využívaní jej schopností na rozšírenie nášho kolektívneho intelektu.

Záverečná časť prednášky sa ponorí do konceptu super-inteligencie. Do sveta, kde koexistujeme so superinteligentnými AI, kde sa ľudstvo musí snažiť zlepšiť svoju vlastnú inteligenciu, aby zabezpečilo zmysluplné prepojenie a vzájomný rast. Priesečník AI a ľudského pokroku vzýva novú éru superinteligentnej spoločnosti, ktorá prosperuje zo spolupráce a zdieľaného učenia.