Koupit vstupenku  
Pátek 10:00
Hlavní sál

Po stopách pozitivní psychologie

Autor: ENiKS

Bůh je mrtev. Bůh zůstává mrtvý. A my jsme ho zabili. Jak se máme utěšit, my, vrazi všech vrahů? To nejsvětější a nejmocnější, co svět dosud vlastnil, vykrvácelo pod našimi noži: kdo nám otře tuto krev? Jakou vodou se máme očistit? Jaké svátky smíření, jaké svaté hry budeme muset vynalézt? Není snad velikost tohoto činu příliš velká pro nás? Nemusíme se snad sami stát bohy, abychom se zdáli hodni toho?
- Friedrich Nietzsche

Když německý filozof Nietzsche oznámil smrt Boha, oznámil jej s třesoucím se hlasem, protože se bál následků tohoto činu. Bál se toho, že lidstvo ztratí smysl života a postupně upadne. A aby se to nestalo, bude potřeba Boha něčím nahradit a znovu najít smysl života. O více než 100 let později se může zdát, že se jeho předpověd vyplnila - masivně roste počet depresí, sebevražd a dalších duševních poruch. Že by nám přecejenom ten Bůh chyběl?

Nebo je jenom moderní doba natolik odlišná, než ta, ve které jsme se vyvinuli, že prostě náš mozek není schopen fungování v moderní společnosti?

Zatímco zakladatelé psychologie jako je Sigmund Freud nebo Carl Jung se snažili tvořit své teorie na základě studií nemocných jedinců v psychiatických léčebnách, Abraham Maslow se naopak zaměřil na zdravé a úspěšné jedince. Jeho 'pyramida potřeb' se sice dostala do obecného povědomí, avšak ona pyramida je z marketingové učebnice, zatímco původní publikace hovoří docela jinak. A víte, že ke konci života Maslow objevil stav 'sebe-transcendence', který umožňuje žit život z jiného pohledu...

A mrkneme i na další jména z pozitivní psychologie jako je Mihaly Csikszentmihalyi, který zasvětil svůj život hledání odpovědi na jednoduchou otázku - "Z čeho se skládá štastný život". Podobnou otázku si položil i Jeffery Martin, avšak došel ke zcela jiným závěrům.

V rámci přednášky se mrkneme na to, jak co nám psychologické poznání říká o tom, jak žít štastný život. Dotkneme se moci rytuálů, modliteb. Podíváme se na to, jak dokázat nemožné a nebo proč někteří zdánlivě žijí v jiném světě. Odnesete si spoustu otázka a možná i nějaké odpovědi. Minimálně se však dozvíte, jak do toho všeho zapadá Advík a co je tím cílem, proč ho každý rok organizujeme.