Koupit vstupenku  
.!.. Everything ends ..!.
Days
::
3. - 6. 8. 2023 :: Praha, Modrá škola

Pravidla Coslay Soutěže

PŘIHLÁŠENÍ

 • Přihlašování probíhá od 25.6 do 21.7.2023 přes přihlašovací formulář.
 • Minimální věk pro přihlášení je 15 let.
 • Nezletilí účastníci musí dodat podepsané svolení zákonného zástupce s účastí v soutěži (vzor zde)
 • Počet přihlášených není omezen.
 • Přihlásit se mohou jak jednotlivci, tak dvojice a trojice.
 • Minimální počet přihlášených skupinek pro jejich zapojení do soutěže je 3. Pokud by byl zájem menší, soutěžícím přihlášeným ve skupince bude umožněno soutěžit jednotlivě (a mít společné vystoupení na pódiu).
 • Pokud se soutěžící nemůže zúčastnit, je povinen se odhlásit pomocí e-mailu nejpozději dva dny před začátkem festivalu.
 • Přihlášením do soutěže účastník:
  • souhlasí s použitím svých fotek festivalem Advík
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla soutěže a festivalu
  • přebírá odpovědnost za škody způsobené porušením pravidel
  • souhlasí, že porušení pravidel (včetně dodatečného zjištění) může vést k diskvalifikaci ze soutěže a možnému zákazu účasti na příštích ročnících

KOSTÝM

 • Výrobcem musí z většiny být nositel kostýmu.
 • Při výrobě lze v omezené míře využít pomoci jiné osoby, avšak tuto skutečnost musí soutěžící sdělit porotě a může ovlivnit konečné bodování.
 • Lze se zúčastnit v kostýmu použitém v jiné soutěži, pokud nejde o výherní kostým (první tři místa) nebo kostým, se kterým se soutěžící účastnil mezinárodní soutěže nebo se do ní kvalifikoval.
 • Kostým nesmí obsahovat ostré předměty, kovové, airsoftové a funkční palné a střelné zbraně.
 • Kostým i vystoupení musí být zvoleny s ohledem na to, že se v publiku mohou nacházet nezletilé osoby a nesmí budit pohoršení nebo obsahovat znaky a symboly podporující nenávist.
 • Kostým musí vycházet z oficiálně publikované předlohy - nejsou povoleny vlastní smyšlené postavy, generické postavy, neoficiální či vlastní verze již existujících postav.
 • Nesmí obsahovat kupované oblečení, příslušenství či doplňky, nebo by je měl obsahovat v co nejmenší míře (paruky, kontaktní čočky, apod.).
 • Soutěžící musí uvést, kterou konkrétní verzi dané postavy kostým znázorňuje a dodat referenční obrázky pro porovnání.
 • Soutěžící musí být schopen bezpečně se pohybovat v kostýmu v úzkých prostorách, na schodech a dojít v kostýmu na pódium.
 • Soutěžící musí dodat fotky z výroby kostýmu a hotového kostýmu nejpozději do 28.7.2023

PRŮBĚH

 • Technická zkouška proběhne v sobotu ráno (další informace budou upřesněny přímo soutěžícím).
 • Je nutné se dostavit na technickou zkoušku ve stanovený čas a zúčastnit se jí (bez toho nebude možné soutěžit).
 • Nedodržení stanovených časů může vést k diskvalifikaci.
 • Není nutné být na technické zkoušce v soutěžním kostýmu.
 • Hodnocení poroty probíhá před samotnou soutěží, kdy porota hodnotí podobnost předloze (tvoří 20 % hodnocení) a kvalitu kostýmu a případných rekvizit (tvoří dohromady 60 % hodnocení). Celkové ztvárnění charakteru se hodnotí v následující části při vystoupení na pódiu (tvoří 20 % hodnocení).

VYSTOUPENÍ

 • Soutěžící musí své vystoupení doplnit obrázkem na pozadí a zvukovým doprovodem,
 • Všechny soubory je nutné odevzdat do 28.7.2023
 • Délka vystoupení je 60 – 120 s.
 • Soutěžící si může připravit k vystoupení až dvě kulisy, přičemž každá musí být vhodná k umístění jednou osobou (max. 10 kg, rozumné rozměry), příprava a úklid jeviště nesmí trvat déle než 30 vteřin.
 • Během vystoupení může být na pódiu pouze soutěžící.
 • Během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, nelze zapůjčit stoly a židle, veškeré kulisy musí být soutěžícího.
 • Je zakázáno na pódiu rozlít tekutiny nebo ho jakkoliv jinak znečistit, rozhazovat konfety nebo manipulovat s otevřeným ohněm. Pokud si nejste jistí použitím nějakého efektu, raději se nás zeptejte.

VÝHERCI

 • Porota pomocí bodování vybere výherce 1.–3. místa Ceny poroty a 1. místo Ceny skupin (pokud bude splněn minimální počet přihlášených).
 • Výherce 1. místa Ceny poroty postupuje jako reprezentant České republiky na soutěž International Cosplay Champions Cup.
 • Postoupit může pouze soutěžící starší 18 let, který je občanem České republiky nebo má v České republice minimálně dva roky trvalý pobyt.
 • Pokud se na 1. místě Ceny poroty umístí soutěžící, který nesplňuje tyto podmínky, reprezentace postupuje dalšímu soutěžícímu s nejvyšším počtem bodů, který podmínky splňuje.
 • Diváci pomocí hlasovacích lístků rozhodují o vítězi Ceny diváků.
 • V případě dotazu nás kontaktujte na cosplay@advik.cz
 • Na výhru nevzniká právní nárok